JEG BRYR MEG

Skoleprosjekt 2017/2018

JEG BRYR MEG handler om at barn lærer at de kan gjøre en forskjell for andre barn.
JEG BRYR MEG handler om å gjøre en forskjell for at barn skal bli sett og få hjelp.
JEG BRYR MEG handler om at barn lærer å vise omsorg for hverandre
JEG BRYR MEG handler om at barn kan bruke kreativitet for å hjelpe.
JEG BRYR MEG handler om å lære om verdien av veldedighet og nestekjærlighet.
JEG BRYR MEG handler om å skape et engasjement på skolen og lære om betydning av enkeltbidrag og hvilken forskjell hver og en av oss kan gjøre for andre.
JEG BRYR MEG handler om at skolen står sammen om å støtte et veldedig formål.

Vi vet at skolene er ulike, for oss er det viktig at dere finner et opplegg som passer deres skole. Vi ønsker å foreslå følgende alternativer:

Alternativ 1: Elevene lager en kunstutstilling hvor temaet er “omsorg”. Kunstverkene kan selges til foreldre på egen temakveld/foreldrekafe. OM det er ønskelig kan dere lage en tematime/temadag. Vårt fagteam bestående av kreftsykepleiere og familieterapeuter har laget noen forslag til temaer, litteratur og aktuelt materiell som kan brukes i tema-undervisningen.

Alternativ 2: En gave med mening! Barna kan få selge miljøvennlige sokker av bambusviskose. En perfekt gave til alle du bryr deg om. Lettsolgte, etterspurte sokker av høy kvalitet. Vi leverer sokkene og vi henter de som ikke blir solgt.
Ved å delta på JEG BRYR MEG-prosjektet bidrar elevene til å hjelpe andre barn og deres familier i en vanskelig livssituasjon.

Kreftomsorg Rogaland er en veldedig organisasjon som hjelper barn og voksne som har blitt rammet av kreft, både direkte og indirekte som pårørende og etterlatte. Vi i Kreftomsorg Rogaland kommer gjerne på besøk til elevråd eller aller helst til fellessamling på skolen for å snakke om hvem vi er, hvordan hver eneste elev bidrar til å gjøre en forskjell og hvordan de innsamlede midlene vil bli brukt for å hjelpe.Klassene som deltar får en flott og dekorativ plakat som viser at man har bidratt til en bedre kreftomsorg i Rogaland.

Alle barna som deltar i aksjonen får et oransje armbånd som bevis på at de har deltatt på JEG BRYR MEG og gjort en viktig forskjell.

Kontakt oss! Ta veldig gjerne kontakt om dere vil har mer informasjon eller lurer på noe! Silje har telefonnummer 992 48 076 og kan treffes på silje.opofte@kreftomsorg.no

STERKERE SAMMEN
– for en bedre kreftomsorg i Rogaland!
BLI MED på “JEG BRYR MEG” OG HJELP OSS Å HJELPE ENDA FLERE BARN!
BLI MED OG GJØR EN FORSKJELL!