,

Parkurs

Kreftomsorg inviterer til kurs for par som er berørt av kreft

Dette er et kurs for dere som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet når en av dere har eller har hatt kreft.

Gjennom kurset vil dere få korte foredrag på tema som er sentrale i et parforhold generelt, og tema som er tilpasset den situasjonen dere er i akkurat nå.

Vi har tro på det å snakke sammen.
Samtaler mellom dere som par, og sammen med andre par,
blir derfor vektlagt på kurset.

Vi håper kurset kan bidra til å sette i gang prosesser, som kan gi økt forståelse for hverandre og finne mot til å snakke om det som utfordrer dere.
Tidspunkt: 18. – 19. mars 2017
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Kurset er gratis for våre medlemmer og inkluderer overnatting med fullpensjon.
For mer informasjon:
www.kreftomsorg.no / 51567900 / post@kreftomsorg.no

Eller meld din interesse for å delta på kurset her