Sommer i Kreftomsorg Rogaland

Vi i Kreftomsorg Rogaland har redusert bemanning i juli. Har du akutt behov for hjelp, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastlegen din eller andre aktuelle instanser i det offentlige helseapparatet. Vi er med unntak av uke 31 å treffe…

Sorggruppe for unge voksne

Kreftomsorg Rogaland har, sammen med Kreftforeningen, startet opp Sorggruppe for unge voksne. Dette er et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som har mistet en av sine nærmeste. Er du over 16 år og har mistet en av dine nærmeste? Ønsker…