Invitasjon Folkemøte 24.09.2015

Å leve og arbeide med kreft. I anledning forskningsdagene 2015 er det hentet inn kreftforskere, pasienter og eksperter for å fortelle oss hvor kreftforskningen står i dag. Hva er status for kreftarbeidet, nasjonalt og regionalt, ved vårt…