Åpningstider i julen

Kreftomsorg Rogaland vil ha stengt fra 23. desember t.o.m. 4. januar. Vi leser mail sporadisk i denne perioden. Du kan kontakte oss via post@kreftomsorg.no.   Med ønske om en god jul fra oss i Kreftomsorg!

Midler fra Extrastiftelsen; nytt prosjekt i 2016

Kreftomsorg Rogaland (KOR) er stolt mottaker av midler fra Extrastiftelsen til følgende prosjekt: "Prostataskolen, et lærings- og mestringstilbud for menn som har eller har hatt prostatakreft" KOR erfarer behovet for dette tilbudet hos målgruppen.…