Vil du være med gjøre en forskjell?

Kreftomsorg Rogaland er et kompetansesenter som gir et faglig forankret psykososialt oppfølgingstilbud til kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi er eneste organisasjon av sitt slag i Norge. Vi er en lokal og nær kreftomsorg tilgjengelig…