Kreftomsorg Rogaland oppretter en nasjonal telefon for foreldreveiledning

Kreftomsorg Rogaland har fått støtte fra Stiftelsen Dam til å tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som er usikker på hvordan de skal snakke med barna sine om kreft, særlig nå under Covid-19. Målgruppen er kreftrammede foreldre…

Saksliste Årsmøtet 2020

Saksliste Årsmøtet 2020 Tid: 29.04.2020. Sted:  Google Hangout Meet, digital gjennomføring   Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll. Gjennomgang av…

Innkalling til Årsmøte 2020

Til medlemmer av Kreftomsorg Rogaland Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland 2020   Tid: 29. april kl 18:00 – 19:00 Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring   På grunn av situasjonen rundt koronaviruset…