Agenda Årsmøtet 2018

Tid: 17.04.2018 kl 20:00

Sted: Stavanger Sanitetforening’s lokaler, Madlaveien 13, Stavanger

 

  1. Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang
  2. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll
  3. Innlegg fra Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for sykehusutbyggingen i Helse Stavanger HF
  4. Gjennomgang av Årsregnskap
  5. Gjennomgang av Årsmelding
  6. Rapport fra kontrollkomiteen
  7. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 12.04.2018 Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Vel møtt!