Møteplass for kvinner med kreft, Haugalandet

For flere som rammes av kreft kan det være en fin og nyttig opplevelse å møte andre i lignende livssituasjon.

Møteplassen er første mandag i måneden kl 11 eller kl 13. Gruppene blir inndelt med hensyn til alder. Fagperson fra Kreftomsorg Rogaland er alltid til stede.

Er dette et aktuelt tilbud for deg, ta kontakt med en av oss for mer informasjon: malfrid@kreftomsorg.no eller silje@kreftomsorg.no

Flere aktiviteter og tilbud

Ung i Vest

Ung i Vest (sør-fylket) Ung i Vest er et tilbud for deg mellom 13-20 år som er berørt av kreft, enten gjennom din egen sykdom,...

Trening

Livestream trening - fra Kreft til Kraft Kreftomsorg Rogaland tilbyr under korona-pandemien Livestream trening for deg som har eller har hatt kreft. Timene er skånsomt...

Møteplass for barn og unge

Møteplass for barn og unge i sør-fylket Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft, enten som kreftsyke,...