Kreftomsorg Rogaland vil ha stengt fra 23. desember t.o.m. 4. januar. Vi leser mail sporadisk i denne perioden. Du kan kontakte oss via post@kreftomsorg.no.  
Med ønske om en god jul fra oss i Kreftomsorg!