Vi har i løpet av 2014 hatt omkring 2700 henvendelser og konsultasjoner fordelt på 6 årsverk. Det er
mange familier som trenger vår hjelp og atskillige av sakene er svært krevende og går over tid. Vi
dekker et behov som ikke finnes i det offentlige helsetilbudet. Rogaland er dessverre et av de fylkene
som er hardest rammet av kreft i Norge, men vi har heldigvis også det beste omsorgstilbudet i landet.

Vi er en helt unik organisasjon og er eneste av sitt slag i Norge som hjelper hele familien med et
omsorgs- og aktivitetstilbud når kreft rammer. Siden vi er eneste organisasjon med dette formålet
har vi en stor kommunikasjonsutfordring for å få formidlet til besluttende myndigheter hvilke
verdibidrag vi leverer og hvilken forskjell vi utretter for noen av dem som trenger det aller mest.
2014 har vært det første året med en samarbeidsavtale med Kreftforeningen. Det har vært et
spennende år hvor vi har gjennomført våre første prosjekter i lag. I høst åpnet også Vardesenteret,
og vi i Kreftomsorg Rogaland er aktive bidragsytere. Vi er veldig glade for at vi sammen med
Kreftforeningen kan gjøre en enda større forskjell for dem som er berørte av kreft i fylket vårt. Det er
ingen tvil om at vi også er takknemlige for den økonomiske støtten vi får fra Kreftforeningen. Uten
den hadde vi per i dag måtte kutte kraftig ned på tjenestetilbudet vårt.

Å drive en privat stiftelse er hardt arbeid. Utenom støtten fra Kreftforeningen, har vi ingen faste
bidrag. Det må fremheves at Stavanger Kommune har vært og er en viktig støttespiller for oss, da de
som eneste kommune trofast har bevilget oss midler hvert år. Vi kunne ønske at flere kommuner så
hvilket tilbud vi gir deres innbyggere og hvilken avlastninger det også er for det kommunale systemet
på sikt.
Kreftomsorg Rogaland samarbeider med bedrifter. Det vil si at vi fungerer som en forlenget arm til
HR-avdelingene når ansatte rammes av kreft, både direkte og indirekte. Vi besøker ledersamlinger
for å prate om hvordan virksomheten totalt sett håndterer alvorlig sykdom, vi rådgir ledere og kollegaer, og ikke minst stiller vi opp for hele den berørte familien med alle våre tilbud og aktiviteter ved sykdom. Vi vet at vi gjør en forskjell for de virksomhetene vi samarbeider med, og anbefaler våre medlemmer til å foreslå at eventuelt arbeidsplass uforpliktende bør sjekke hvordan vi kan hjelpe hverandre. Det er ingen tvil om at vi i Kreftomsorg Rogaland trenger hjelp fra det lokale næringslivet for å drive, men vi vet at det er heller ingen tvil om at vi kan hjelpe dem når krisen er et faktum.

I 2014 startet vi et nytt tilbud innen mindfulness etter støtte fra Extrastiftelsen hvor Ragnhild og Solveig har ledet an. Dette er vi så fornøyde med at vi kommer til å kjøre en ny runde i løpet av våren 2015. I 2014 startet vi også med UNG i Vest, som er en møteplass og aktivitetstilbud for ungdommer i
aldersgruppen 13-18 år, både i nord- og sørfylket. Dette er vi kjempestolte over å ha fått i gang. Å
være tenåring kan være utfordrende i seg selv og når en i tillegg har alvorlig sykdom i familien, kan
det gjøre disse årene ekstra vanskelige. Vi er takknemlige for støtte fra Selgerforeningen i Stavanger,
Haver og Extrastiftelsen som gjør at vi kan gi et innholdsrikt og godt tilbud til denne målgruppen.
Vi har i løpet av året hatt mange spennende aktiviteter også for barn. I Haugesund har også i år basen
vært hovedsakelig Veste Gård hvor vi får en utrolig flott ramme for gode samtaler og opplevelser. I
Stavanger har vi i 2014 hatt mange aktiviteter som har skapt en rekke lysglimt for barna. Vi kan blant
annet nevne motorsykkelkjøring hos HOG, hele 230 stykker entret Kongeparken i august, 130 stykker
på julerevy på Sola Kulturhus i desember, sjokoladeverksted, friluftsaktiviteter, kreative verksteder
og mye mer. Målfrid i sør og Marte i nord har gjort en stor innsats i 2014 for å sikre et godt og variert
tilbud til både barn og unge.

Vi har et veletablert yogatilbud hos Atha yoga. Vi har i løpet av 2014 søkt ulike instanser om midler til
å drifte yogatilbudet og vi har søkt etter midler for å kunne utvide tilbudet ved å også kunne starte
timer på Sandnes. Dette har vi dessverre ikke lykkes med. Nylig fikk vi også avslag på søknad til
Extrastiftelsen om et eget yogaprosjekt de neste 2 årene. Det betyr at vi ikke har prosjektmidler til
yoga i 2015. Vi kommer likevel til å fortsette med tilbudet.  Vi kommer til å fortsette jakten på midler
ved å søke støtte fra ulike fond og legater og vi har et mål om å få i gang timer på Sandnes i løpet av
2015.

2014 har vært et hektisk og spennende år for organisasjonen Kreftomsorg Rogaland. Vi startet året
med flere organisatoriske endringer. Hanna gikk ut i svangerskapspermisjon og sluttet i stillingen som
daglig leder i begynnelsen av året. Samtidig fikk vi en ny stilling i Kreftomsorg Rogaland. Inger Marie
er administrasjonsansvarlig og har i løpet av 2014 fått innført en del nye systemer. De
organisasjonelle endringene er viktige ledd i profesjonalisering av organisasjonen. Hanna kom tilbake
som faglig leder i november og vi skal styrke vår faglige profil i takt med utvikling av behovet til våre
brukere. Et annet viktig tiltak er at de ansatte har fått større rom for faglig spesialisering og vi har fått
enda mer tid til direkte familieoppfølging og omsorgsarbeid i stedet for drift.  Målfrid har driftet hele
Haugesundskontoret alene i 2014 og har gjort en formidabel innsats. Vi starter heldigvis 2015 med å
få Silje med oss fast på laget.

Vi er svært takknemlige for at så mange innbyggere i regionen støtter arbeidet vårt. Takk til dere som
er medlemmer. Vi verdsetter deres støtte høyt. Det er takket være representanter som dere at vi kan
drive Kreftomsorg Rogaland.
Vi setter også stor pris på gavene fra bedrifter, noe vi spesielt merker nå i desember måned, og ikke
minst våre samarbeidspartnere. Vi har fått en del spørsmål om annonseringen i Haugesunds Avis og
Stavanger Aftenblad. Dette er annonser vi i Kreftomsorg Rogaland aldri kunne dekket av eget
budsjett. Vi har såkalte fyllannonseavtaler og vi betaler små, symbolske beløp i måneden. Vi er derfor
uendelig takknemlig for at disse to, store aktørene på dette viset, støtter oss i å nå ut med budskap i
hele fylket med en så høy annonsefrekvens.

Kreftomsorg Rogaland har også en unik gjeng frivillige. De stiller opp på aktiviteter og en flott,
sammensveiset gjeng resirkulerer flasker. Dette varme arbeidslaget har resirkulert for ca. 260 000,- i
2014! Det er imponerende! Husk alle å drikke godt med væske hvis dere skal ut og fly i julen og legg
dem i beholderne på flyplassen!;)

Kreftomsorg Rogalands visjon er at vi skal være en foretrukket samarbeidspartner for privatpersoner
og virksomheter berørt av kreft og som har behov for støtte gjennom samtale, rådgivning og
veiledning og hovedmålet er at vi skal vokse som organisasjon for å kunne hjelpe flere. Innen 2020
håper vi å kunne møte det doble antallet henvendelser og ha 10 årsverk. Vi fyller en viktig omsorgsrolle, og behovet vil bare øke. Fra 2011 til 2016 vil årlig antall nye krefttilfeller øke med 14 prosent for menn og 10 prosent for kvinner (Folkehelserapporten 2014). Derfor må vi fremover gjøre det vi kan for å ha kapasitet og kompetanse til å møte det økende behovet. Dette skal vi gjøre med å være enda mer synlige, arbeide for økende og mer forutsigbare inntekter og vi skal ha en sterk kompetanseorganisasjon.
Takk for støtten i året som har gått. Vi ser frem til å ta fatt på omsorgsåret 2015.

På vegne av alle i Kreftomsorg Rogaland:

Vi ønsker dere alle en fin og fredfull jul.

Innebygd bilde 1