På bakgrunn av utviklingen og nye retningslinjer om Korona-viruset, har vi besluttet å utsette eller avlyse alle våre arrangementer, grupper, kurs og treningstilbud i mars. Dette gjør vi for å begrense ytterligere spredning av koronaviruset i Norge, spesielt til en utsatt gruppe som kreftpasienter. 


Avgjørelsen tas på bakgrunn av dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) sin rådgivningstjeneste for helsepersonell. Vi er i god dialog med FHI, og vurderer tiltak og informasjon daglig, basert på FHIs råd til risikogrupper: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/.

Kreftomsorg Rogaland arrangerer jevnlig møter som samler større grupper av kreftpasienter og pårørende. Blant annet yoga og pilates, unge vest (møteplass for unge mellom 14-20 år), møteplasser for barn, møteplasser for kvinner med kreft, familiearrangementer og parkurs. 

Tiltaket gjelder foreløpig bare i mars. Vi tar fortløpende vurderinger på om andre arrangementer senere i vår også skal avlyses eller utsettes. Har du spørsmål kan vi kontaktes på telefon 51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Kreftomsorg Rogaland takker for forståelsen!