Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland

Dato: tirsdag 21. april 2014

Klokkeslett: 18:00 – 20:00

Sted: Madlaveien 13

Årsmøtet avholdes i kantinen i Stavanger Sanitetsforening sine lokaler i Madlaveien, v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler.

 

Agenda:

Kl. 18 – 19: Årsmøtesaker inkludert valg

Kl. 19 – 20: Foredragsholder Stig H, Dahle. “Fra bråstopp til lykke”  Fra å drive på for fullt til å få

diagnosen parkinson, og livet videre.

Representant fra Kreftforeningen vil også delta på møtet og si noen ord.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 07.04.2015. Sakene kan enten

sendes per e-post til daglig leder, Jannicke Haugan, på jannicke@kreftomsorg.no eller per post til

Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.