Møtedato: 07.04.2016

Møtetid: kl 18:00-19:00

Møtested: Kantinen i Stavanger Sanitetsforening sine lokaler i Madlaveien 13, v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler

Saksliste og innstillinger presenteres på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no fredag 1. april.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 29.03.2016. Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret