Til våre medlemmer,

Som følge av utviklingen av situasjonen rundt korona viruset har Kreftomsorg Rogaland fattet beslutning om å utsette årsmøtet til utgangen av april 2020.

Det vil bli sendt ut ny innkalling og møtet vil gjennomføres digitalt.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Kreftomsorg Rogaland