Oppføringer av Kreftomsorg Rogaland

God jul

Kreftomsorg Rogaland vil ha stengt fra 24. desember t.o.m. 3. januar. Du kan kontakte oss via post@kreftomsorg.no, og vi vil svare deg så snart vi er tilbake. Med ønske om en god jul fra oss i Kreftomsorg!

Fuelbox UNG PÅRØRENDE

Endelig skjer det – lanseringen av samtaleverktøyet FuelBox UNG PÅRØRENDE.   Et prosjekt vi har jobbet med de siste 2 årene, for å utvikle et samtaleverktøy til familier og helsepersonell, slik at de kan få den viktige samtalen med unge pårørende som lever med sykdom eller har mistet.   Alvorlig sykdom rammer ikke bare den […]

Kreftomsorg Rogaland tilbyr digital helsehjelp til kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase

Kreftomsorg Rogaland har fått støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet “digital psykososial helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase”. Definisjonen på en palliativ fase er “aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid”. Vi har som mål med dette prosjektet å gi digital helsehjelp til kreftpasienter og […]

Saksliste Årsmøtet 2020

Saksliste Årsmøtet 2020 Tid: 29.04.2020. Sted:  Google Hangout Meet, digital gjennomføring   Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll. Gjennomgang av Årsregnskap. Gjennomgang av Årsmelding. Rapport fra kontrollkomiteen. Valg  

Innkalling til Årsmøte 2020

Til medlemmer av Kreftomsorg Rogaland Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland 2020   Tid: 29. april kl 18:00 – 19:00 Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring   På grunn av situasjonen rundt koronaviruset måtte vi utsette årsmøtet som var planlagt 24. mars 2020. Nytt årsmøte er satt opp 29. april 2020 med digital gjennomføring. Saker […]

Vit at vi er her!

Vi erfarer alle spesielle dager nå; privat og på jobb. Denne situasjonen omfatter alle deler av livet og hverdagen. Kreftomsorg Rogaland ivaretar vårt arbeid og oppfølging gjennom telefon og SMS. Videre følges andre faglige prosjekter og samarbeid opp utfra situasjonen. Ta gjerne kontakt med oss på tlf 51 56 79 90 eller pr e-post: post@kreftomsorg.no. […]

Årsmøte utsatt pga korona-situasjonen

Til våre medlemmer, Som følge av utviklingen av situasjonen rundt korona viruset har Kreftomsorg Rogaland fattet beslutning om å utsette årsmøtet til utgangen av april 2020. Det vil bli sendt ut ny innkalling og møtet vil gjennomføres digitalt.   Med vennlig hilsen Styret i Kreftomsorg Rogaland

Arrangementer i mars utsettes/avlyses

På bakgrunn av utviklingen og nye retningslinjer om Korona-viruset, har vi besluttet å utsette eller avlyse alle våre arrangementer, grupper, kurs og treningstilbud i mars. Dette gjør vi for å begrense ytterligere spredning av koronaviruset i Norge, spesielt til en utsatt gruppe som kreftpasienter.  Avgjørelsen tas på bakgrunn av dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) sin rådgivningstjeneste […]

,

Informasjon om Koronavirus

Vi i Kreftomsorg Rogaland følger daglig med på informasjonen som kommer fra sentrale myndigheter angående Koronaviruset, og følger de råd som kommer. 05.03.2020: Har du vært på reise eller har du symptomer? Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av Koronavirus,  eller du har […]