Årsmøtet avholdes i kantinen i Stavanger Sanitetsforening sine lokaler i Madlaveien 13, v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler onsdag 29. mars kl 18:00-19:00

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 20.03.2017. Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Styret