Til medlemmer av Kreftomsorg Rogaland

Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland 2020

 

Tid: 29. april kl 18:00 – 19:00

Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring

 

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset måtte vi utsette årsmøtet som var planlagt 24. mars 2020. Nytt årsmøte er satt opp 29. april 2020 med digital gjennomføring.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 20.04.2020. Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke før møtet. Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme- og talerett ved årsmøtet.

 

NB! På grunn av digital gjennomføring må man melde interesse for deltakelse på e-post til post@kreftomsorg.no. Du vil da motta en link for pålogging til møtet.

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret