Til medlemmer av Kreftomsorg Rogaland

Innkalling til Årsmøte i Kreftomsorg Rogaland

Tid: 24. mars 2020 kl 18:00 – 20:00
Sted: Clarion Hotel Stavanger

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 10.03.2020. Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

  • Årsmøtet innledes ved styreleder Dag Terje Klarp Solvang.
  • Grethe Røed, kreftoverlever vil holde foredrag.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme- og talerett ved årsmøtet.

Det vil bli enkel servering.

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret