Til medlemmer i Kreftomsorg Rogaland

 

Årsmøtet avholdes i kantinen i Stavanger Sanitetsforening sine lokaler i Madlaveien 13, like ved Kreftomsorg Rogaland sine lokaler tirsdag 17. april 2018 kl 20:00 – 21:00

Kari Gro Johanson, Prosjektdirektør for sykehusutbyggingen i Helse Stavanger HF, kommer for å informere oss om status og planer for det nye sykehuset i Stavanger.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 12.04.2018 Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Styret