Å leve og arbeide med kreft.

I anledning forskningsdagene 2015 er det hentet inn kreftforskere, pasienter og eksperter for å fortelle oss hvor kreftforskningen står i dag. Hva er status for kreftarbeidet, nasjonalt og regionalt, ved vårt eget SUS? Og ikke minst – Hva krever det å leve med kreft?

Du får høre Scott E. Woodman, fra The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Sigbjørn Smeland, divisjonsdirektør ved OUS/ Radiumhospitalet, Bjørnar Gilje, overlege, avdeling for blod- og kreftsykdommer ved SUS, Scott E. Woodman, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Camilla Gram, leder for Kreftforeningen i Rogaland og Jannicke Haugan, daglig leder i Kreftomsorg Rogaland. For fullstendig program: rosenkilden.no

Du er herved invitert til folkemøte 24. september kl. 18.00 i Kuppelhallen