Kreftomsorg Rogaland inviterer til kommunikasjonskurs for par

 hvor den ene partneren har eller har hatt kreft. Kurset arrangeres i samarbeid med Vågestykket som har tilbudt samlivskurs siden 1997.

Vi vil ha fokus på ulike tema:

 – Å snakke sammen er mer enn å snakke – med fokus på parforholdet, barna og nettverket

– Mitt hjem – ditt hjem – vårt hjem

– Det handler om intimitet og nærhet

– Kreftsykdom og behandling kan skape utfordringer

 – Utfordringer til det å være kreftrammet/pårørende

Tidspunkt: 31.oktober – 1. november 2015
 
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger (Ved DNB Arena)
Kurset er gratis for våre medlemmer og inkluderer hotellopphold med fullpensjon.
Påmelding: her