Det er med stor glede og forventning at KOR kan meddele at vår organisasjon fra 2014 blir assosiert medlem av Kreftforeningen. Vi har gjennom høsten hatt god dialog med Kreftforeningen sentralt og kommet frem til en samarbeidsavtale mellom våre organisasjoner, som vi mener vil være av stor verdi for vårt felles arbeid for en bedre kreftomsorg i Rogaland!

Gjennom etableringen av Kreftforeningens eget lokalkontor i Stavanger, er tilbudet for de som blir berørt av kreft i vårt fylke styrket. Sammen med Kreftforeningen skal KOR være med å sikre våre innbyggere et variert og godt tilbud! KOR vil fortsette sine tjenester som før, der de som blir berørt av kreft kan møte erfarne fagpersoner med tid og kompetanse innen kreftomsorg!