Kreftomsorg Rogaland har fått støtte fra Stiftelsen Dam til å tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som er usikker på hvordan de skal snakke med barna sine om kreft, særlig nå under Covid-19. Målgruppen er kreftrammede foreldre og foresatte i hele Norge. Det kan være foreldre og foresatte som har kreft selv, eller som har barn med kreft.  

Telefonen blir bemannet av fagpersoner i Kreftomsorg Rogaland som har erfaring med samtale og veiledning. Når familier blir rammet av kreft går ofte foreldrenes evne til å utøve omsorg ned, fordi de selv er i krise, og barnas omsorgsbehov øker. Ved å veilede kan vi hjelpe foreldre og barn til å forstå hverandre bedre gjennom dialog, som igjen fører til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn.

Nummeret er 45137070, og vil være åpen 3 dager i uken (mandag, onsdag og fredag), mellom kl. 09.00 – 12.00. Telefonen vil være tilgjengelig fra 4. mai til 2. oktober. 

 

Tips gjerne foreldre som synes det er vanskelig å snakke med barna sine om kreft. Vi har kompetansen til å hjelpe. 

 

Med Vennlig Hilsen

Kreftomsorg Rogaland