Mestring for kreftrammede gjennom økt kunnskap

 

Målet med kurset er å knytte kunnskap til aktuelle utfordringer som mange kreftrammede erfarer. Kurset kan gi deltakerne ulike måter å

mestre disse på, ved hjelp av mestringsteknikker fra «Mindfulness-Based Coping»

Alle som gjennomfører dette kurset får tilbud om å delta i en mestringsgruppe i etterkant av kurset. Mer informasjon om

dette vil bli gitt på kurset.

 

Målgruppe:  Kreftrammede

 

De første tre samlingene avholdes i Kreftforeningens lokaler i Stavanger sentrum i Laugmannsgata 7. og tidspunkt for samlingene er;
1. Samling 23.09.14 – kl. 14.00 – 16.00  
«Å være kreftrammet over tid, reaksjoner,
belastning og behov»
2. Samlig: 30.09.14 – kl. 14.00 – 16.00 
«Fokus på kreftrammedes egen helse og
mestring av denne»
3. Samling: 14.10.14 – kl. 14.00 – 16.00 
«Kommunikasjon og samarbeid mellom
pårørende, helsevesnet og andre støttepersoner»
Ønsker du å delta, send bekreftelse til ingermarie@kreftomsorg.no