Kreftomsorg Rogaland (KOR) er stolt mottaker av midler fra Extrastiftelsen til følgende prosjekt: «Prostataskolen, et lærings- og mestringstilbud for menn som har eller har hatt prostatakreft»

KOR erfarer behovet for dette tilbudet hos målgruppen. Vi takker Extrastiftelsen for midler til prosjektet, som skal gjennomføres i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssjukehus. Prostatakreftforeningen lokalt vil også inkluderes i samarbeidet om tilbudet. Mer informasjon kommer i 2016. Ta kontakt med oss på post@kreftomsorg.no om dette er aktuelt for deg eller om du har spørsmål knyttet til prosjektet.