Minneord om Halvor Wilberg: pårørende og pasient som endret norsk kreftbehandling.

Halvor Wilberg døde 5. mars 76 år gammel. I Stavanger-regionen tenker de fleste på kjøpmannen; for flere generasjoner er navnet Wilberg lokalt knyttet til mat og matvarer av beste kvalitet.

En mindre kjent side ved mannen er Halvor Wilberg som den pårørende som endret norsk kreftbehandling. Halvor mistet sin kjære Kirsten, Kiss som han kalte henne, som følge av kreftsykdom 2. juli 2010. Dette var et tungt, personlig tap. Men i sorgen fant Halvor krefter til å sørge for at andre skulle møte bedre helsetjenester enn Kiss. Etter å ha blitt hyllet av statsminister Erna Solberg i 2015, sa han: «Jeg opplevde stadige ventetider i alle faser og mente det var adskillige ting som kunne vært gjort bedre, både innenfor logistikk og tverrfaglig kommunikasjon. Opplevelsen i den fasen, først og fremst som pasient, men også som pårørende, var veldig belastende.»

Halvor fant raskt den danske modellen for kreftbehandling og kreftomsorg. Han etablerte kontakt med Kræftens Bekempelse. Halvors unike egenskap til å få folk med seg, og med lang erfaring som gründer, la han en plan for å innføre det samme opplegget i Norge. Vi fikk begge være med i dette arbeidet fra den spede begynnelse. Navnet «Innen 48 timer» ble valgt. Målet var at diagnostisering av pasienten skulle starte innen 48 timer etter fastlegens mistanke om kreft. En stiftelse ble etablert og fagfolk håndplukket. Kirsten Wilbergs Minnefond ble etablert. Årlig deles det ut en pris til personer og organisasjoner som gjør en forskjell for mennesker med kreft og deres pårørende.

Det er ikke grunn til å legge skjul på at det var stor skepsis til Halvors ideer i begynnelsen. Men han ga aldri opp. Med Halvor som varm vert ble mange kaffekopper og gode smørbrød servert, møter og konferanser arrangert og studieturer til Danmark gjennomført. Danske venner kom velvillig til Norge, alt betalt av Halvors lomme. Før valget i 2013 hadde han fått mange interesserte med seg. Han innrømmet at det kom noen tårer da Erna Solberg og Siv Jensen kunngjorde at den danske modellen nå var en del av regjeringens plattform.

Fire år senere er over 70 prosent av alle pasienter med mistanke om kreft i et pakkeforløp. Nær 70 pst. av disse får diagnose og start av behandling innen tider definert i forløpet. Tusenvis av pasienter med kreftmistanke får et tryggere og mer forutsigbart møte med helsetjenesten. Alt takket være Halvors ønske om å forandre norsk helsetjeneste.

Men Halvor slo seg ikke ro med dette gjennombruddet. Et nytt område hadde behov for forbedring; det psykososiale tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende. To dager etter hans begravelse i Gand kirke tirsdag arrangeres den åttende kreftkonferansen på Stortinget. Denne gangen uten Halvor Wilberg til stede som vert, men med hans visjoner til stede.

Temaet i år er et bedre psykososialt tilbud til kreftpasienter og deres pårørende. Sterkt inspirert av Kreftomsorg Rogaland som også fikk mye glede av Halvors engasjement. ”Pakkeforløp hjem” er nå en del av den nye regjeringsplattformen. Kreftpasienter og deres pårørende kommer i mange år fremover til å oppleve forbedringer i helsetjenesten takket være Halvor Wilberg.

Vi er svært takknemlig for at vi ble en del av hans team, og at vi de siste årene kunne kalle ham en nær venn. Våre varmeste tanker går til Tove, Bente og Howard med familier.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister

Dag Terje Solvang

Styreleder Innen 48 timer| Kreftomsorg Rogaland