Dag Terje Klarp Solvang ble på årsmøtet valgt som ny styreleder for Kreftomsorg Rogaland. Dag Terje har lang erfaring fra ulike deler av næringslivet. De siste 10 årene har han jobbet med markedsføring og politikk på både lokalt og nasjonalt nivå. Han har et sterkt engasjement innen kreftomsorg og har arbeidet med Stiftelsen Innen48timer siden oppstarten høsten 2010 .

Dag Terje gleder seg enormt til å delta i arbeidet med å løfte KOR til å hjelpe enda flere enn de allerede 3335 henvendelsene og konsultasjonene vi har i året. Med seg i styret har han Eirik Faret Sakasriassen, Iris Zetterstrøm, Elin Hetland Mong, Rolf Retz,Silje Eike, Målfrid Haraldseid Eide (ansatterepresentant), Helge Bertelsen, Janne Elin Kvelhem Thronsen og Jannicke Haugan (daglig leder)