Det er mange kroniske syke som sitter på uendelige ressurser, men som på grunn av kronisk sykdom får bidratt på et svært begrenset plan. Onsdag 28.10 kl. 12:00 på Høyhuset /Forum Jæren, Bryne, starter det nye  konseptet «Sandkassen» etter initiativ av Stig Dale. Sandkassen skal være et forum og et møtepunkt der kronisk syke skal få lov til å drømme seg vekk og glemme hverdagens utfordringer. Sandkassen skal være en kreativ ladestasjon hvor organisasjoner og virksomheter kan få utfordre med case(r) for innspill. De som ønsker skal treffes hver onsdag i sandkassen. Det er til en hver tid deltakerne som styrer innholdet for de kreative timene. Det skal være et trygt, godt og skapende sted som skal være med å gi mening i en sykdomstilværelse.

Sandkassens formål er;

Skape et møtepunkt der alle har lov til å drømme seg vekk, tenke ut av boksen og glemme hverdagens utfordringer som det er å være ute av arbeidslivet grunnet sykdom.

På åpningen lanseres verdens eneste og første mobile sandkasse bare for voksne som har lyst til å stikke tærne i lun jærsand og la kreativiteten bruse.

Tilbudet skal gå hver onsdag fra kl. 12 – 15. Det kreves ingen påmelding.
For mer informasjon, ta kontakt med Stig Dale: tlf. 481 45 633 epost: stig@stig-dale.no