Kreftomsorg Rogaland har sammen med stiftelsen Innen 48 timer arbeidet sammen om et prosjekt for å sette psykososial oppfølging av kreftpasienter, pårørende og etterlatte på dagsorden. For det er ikke bare det medisinske som skal håndteres når kreft rammer, men livet i sin helhet. I dag er det tilfeldig hvem som blir fanget opp og hvilken hjelp kreftpasient og familie får utover det medisinske. Den mangelfulle oppfølgingen dokumenteres i flere studier, blant annet i Multisenterstudien barn som pårørende (2015). Her kommer det frem at dagens tilbud er svært mangelfullt og at vi mangler systemer for identifisering og kartlegging tilpasset familier som lever med sykdom.

Prosjektgruppen har utarbeidet forslag til nasjonal standard for psykososial støtte. Tirsdag 18. juni 2018 fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overlevert rapporten «Psykososial oppfølging satt i system”. Rapporten skal bidra til at kreftpasienter og pårørende får langt bedre oppfølging enn i dag. Vi håper at rapporten kan få betydning i arbeidet med utviklingen av pakkeforløp Hjem. Vi mener at pasienter, pårørende og etterlatte fortjener en bedre psykososial oppfølging når livet blir berørt av kreft.  Vi må sørge for at vi ikke sender familier hjem til et ingenmannsland. Vi må sørge for at de som trenger hjelp får det.Nå trenger vi mer enn fine ord og det håper vi denne rapporten kan bidra til.

Rappoeten finner du her