Kreftomsorg Rogaland har i dag hatt prosjekt besøk fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen kom for å høre om KORs tjeneste «Sexologisk rådgivning»; et prosjekt som startet 01.10.2013 og på bakgrunn av økonomisk støtte fra nettopp ExtraStiftelsen-  noe vi er svært takknemlige for!!
Støtten Kreftomsorg Rogaland har mottatt fra ExtraStiftelsen har avgjørende betydning for vårt arbeid. I Haugesund har vi for 2013 også mottatt støtte til et annet viktig prosjekt, nemlig «Møteplass for etterlatte». I  Stavanger kan det også nevnes at KORs tilbud om «Yoga for kreftrammede» , på Atha Yogasenter, startet på bakgrunn av støtte fra ExtraStiftelsen Yoga tilbudet er pr i dag drevet på bakgrunn av private midler.
I den aktuelle sammenhengen bidrar støtten til at Kreftomsorg Rogaland kan tilby Sexologisk rådgivning, hvilket innebærer samtale og oppfølging overfor utfordringer knyttet til seksualitet, samliv, endret rolle, selvbilde, kjønnsidentitet m.m. Kreftomsorg Rogalands sexolog har lang onkologisk erfaring, og samarbeider med de instanser og fagpersonell som er nødvendig.
Forskning viser at et betydelig antall kreftrammede / partner, opplever konkrete fysiske seksuelle problemer, og dessuten relasjonelle utfordringer i tillegg til kreftdiagnose og behandling. Kreftomsorg Rogalands sexolog kan tilby en arena for samtale rundt disse tingene, men også generell og mer spesifikk rådgivning.
Tjenesten Sexologisk rådgivning innebærer også undervisning overfor målgruppen, helsepersonell og andre.
Takk for et positivt og hyggelig besøk!