Saksliste Årsmøtet 2020

Tid: 29.04.2020.

Sted:  Google Hangout Meet, digital gjennomføring

 

  1. Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder.
  2. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll.
  3. Gjennomgang av Årsregnskap.
  4. Gjennomgang av Årsmelding.
  5. Rapport fra kontrollkomiteen.
  6. Valg