Vi i Kreftomsorg Rogaland har redusert bemanning i juli. Har du akutt behov for hjelp, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fastlegen din eller andre aktuelle instanser i det offentlige helseapparatet. Vi er med unntak av uke 31 å treffe på telefon 51 56 79 90. Du kan også sendes oss en epost til post@kreftomsorg.no som vil bli besvart så snart vi er på plass igjen. Har du en hastesak i uke 31, kan daglig leder nås på tlf. 992 46 749.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!