Kreftomsorg Rogaland har, sammen med Kreftforeningen, startet opp Sorggruppe for unge voksne. Dette er et tilbud for ungdom fra 16 år og oppover som har mistet en av sine nærmeste.

Er du over 16 år og har mistet en av dine nærmeste?

Ønsker du å møte noen som også har mistet noen de er glad i?

Da ønsker vi deg velkommen til sorggruppe som ledes av fagpersoner:

Ragnhild Stangeland, kreftsykepleier, Kreftomsorg Rogaland

Åshild Høllesli, diakon i Den norske kirke, Stavanger

Hans Eskil Vigdel, diakon i Den norske kirke, Sola

Oppstart tirsdag 25. august kl 17:30-19:00

Sted: Vardesenteret, Jan Johnsens gt. 6, S

Tilbudet er gratis og livssynsnøytralt, og deltakerne har taushetsplikt. For mer informasjon og påmelding, kontakt Mariette Abrahamsson, mobil 468 51 982, epost sus@vardesenteret.no

 

8 51 982, epost sus@vardesenteret.no