Tid: Torsdag 31.10. kl 19.00.

Sted: Kaffistova i Byhagen, Sandnes. Adr. Eidsvollsgata 26.
På møtet vil Helge Ole Bergesen holder foredraget:
«Når livet banker på. Om å leve med kreft».
Bergesens bok «Når livet banker på» vil være til salgs, til inntekt for Kreftomsorg Rogaland. Se også Bergesens blogg  www.tidforord.no