Bedriftlederes viktigste samarbeidspartner når kreft rammer

Et unikt, lokalt spleiselag for bedre kreftomsorg

1 av 3 rammes av kreft. De fleste av oss kjenner noen som er rammet eller ha opplevd å bli syk selv. Er du bedriftsleder av en større virksomhet, er mest sannsynlig flere av dine ansatte rammet enten direkte eller indirekte av kreft. Det kan være den ansatte selv, ektefelle, et barn eller kanskje foreldre. Når noen rammes av kreft, er det mange spørsmål som melder seg også for dem rundt. Kollegaer kan bli usikre på hvordan de skal forholde seg til den som opplever kreft. Ledere kan bli rådløse knyttet til oppfølging av ivaretaking av medarbeidere. Hvis du da har en samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland, vet du som leder og dine ansatte at bare en telefonsamtale unna sitter en forlenget arm av din virksomhet med høy faglig kompetanse og som kan hjelpe dere. Vi besøker også bedriften din. Holder foredrag på ledersamlinger og snakker om de temaene som kan være litt vanskelige å snakke om. Kreftomsorg Rogaland er et unikt lokalt spleiselag og et samarbeidsprosjekt. Vi er et resultat av at lokale krefter ønsker en bedre kreftomsorg for sine ansatte og innbyggerne i regionen vår. Det finnes ingen andre organisasjoner i Norge som oss, og vi hadde ikke eksistert uten bedrifters samfunnsengasjement eller ildsjelers iherdige og varme innsats. Vi er til for å hjelpe andre, og vi trenger hjelp for å kunne hjelpe flere. Vi er ikke som mange andre organisasjoner som kun er på jakt etter sponsorstøtte. Vi gir mye tilbake til dem som blir med på laget. I motsetning til det offentlige helsevesenet har vi tid. Tid til samtaler. Når en ansatt hos deg blir rammet og du som bedriftsleder har samarbeidsavtale med oss, kan du ringe arbeidstakeren din og informere om at han er medlem i Kreftomsorg Rogaland. At vi står beredt til å ha samtaler, hjelpe og bistå dem om ønskelig. At de hos oss møter høyt kvalifisert personale med tid til å prate om alt de måtte ha på hjerte. Det er traumatisk å få en kreftdiagnose eller være pårørende til en som blir syk. Da er det godt å møte noen som kan bistå med å sortere følelser, veilede i skjemaveldet og rådgi overfor NAV og offentlige instanser og som tilbyr både den rammede og hele familien mulighet til deltakelse på sosiale aktiviteter. For det er også godt å møte noen som er i samme situasjon. For oss er det viktig at de ansatte i bedrifter som samarbeider med oss får et eierskap til Kreftomsorg Rogaland. Det skal føles en holdning av “vårt samfunnsprosjekt” og at grunn av sitt engasjement får de som ansatte og regionen som helhet en bedre kreftomsorg. En kreftomsorg som ikke finnes andre steder og som ikke hadde eksistert uten deres bidrag. Vi er et unikt, lokalt samarbeidsprosjekt som er et resultat av glødende samfunnsbirag fra store og små aktører. Alle er like viktige og alle bidrag gjør en forskjell. Vi har nærmere 3000 konsultasjoner årlig. Pågangen er stor og økende. Rogaland er dessverre et av de fylkene som er hardest rammet. Vi skulle så gjerne ha hjulpet flere, men er avhengig av flere bedrifter og ildsjeler som vil bidra til å hjelpe noen av dem som trenger det aller mest. Ta kontakt med Jannicke, som er daglig leder, og vi avtaler et utforpliktende møte om hvordan vi kan samarbeide med din bedrift og hvordan dere kan gjøre en forskjell – både internt og eksternt. Vi er her for å hjelpe deg og dine, og vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe flere.