Et mangfold av tilbud
– til deg som er etterlatt

Kreftsykdom berører mange sider ved livet

Hos oss møter du erfarne fagpersoner med tverrfaglig kompetanse til å møte deg.

Har du behov for samtale individuelt, som par, familie eller med andre som står deg nær, kan våre ansatte være der for deg.

Du trenger ingen henvisning og våre tjenester er gratis, men har du anledning setter vi pris på ditt medlemskap. Du kan bli medlem her

Ta kontakt med oss på
51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Individuell oppfølging

Vi er opptatt av å gi deg som etterlatt en tilpasset oppfølging ut fra dine behov. Vi jobber ut i fra mangfoldet av problemstillinger og utfordringer man kan kjenne på når livet blir berørt av kreftsykdom og du har mistet en som stod deg nær.

Familiearbeid

Vi ser betydningen av å kunne gi familien et helhetlig tilbud, som ivaretar både små og store i situasjonen dere står overfor. Vi har flere tilbud for dere: foreldreveiledning, familiesamtaler, samtaler med barn og ungdom, barnehage og klassebesøk. Les mer om familiearbeid her

Parsamtaler

Kreft berører mange sider ved livet. Som par kan man reagere forskjellig og ha forskjellige behov når det gjelder bearbeiding og håndtering av situasjonen. Det å bli bevisst hverandres forskjeller og få innblikk i hverandres situasjon, kan åpne opp for gode samtaler og skape økt forståelse og aksept for hverandres erfaringer og opplevelse. Dere kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser som det tidligere har vært vanskelig å dele.

Rettighetstjeneste

Har du som etterlatt spørsmål om dine rettigheter, økonomi og arbeidsforhold, kan du ta kontakt med våre sosionomer.  Du kan få informasjon, råd og veiledning eller praktisk hjelp til utfylling av skjema og kontakt med hjelpeapparatet.

Sexologisk rådgivning

Den seksuelle helsen berøres også for deg som har mistet din kjære, eller andre nære. Sorg kommer til uttrykk på flere måter, og flettes sammen med savn av nærhet og kjærlighet. Mange erfarer ensomhet, og tanker rundt livet videre kan melde seg. Kreftomsorg Rogaland tilbyr samtaler med sexolog også for deg som er etterlatt. Kreftomsorg Rogalands sexolog har også lang erfaring som kreftsykepleier, og kan være en samtalepartner i sorgprosessen.

Kurs og aktiviteter

Vi i Kreftomsorg Rogaland har flere aktiviteter til deg som har mistet en som stod deg nær. Her finner du en oversikt over våre aktiviteter som kan være aktuelle for deg.

Klikk her for å lese mer.

Eksterne tilbud

Det finnes flere organisasjoner og instanser som kan ha aktuelle tilbud og aktiviteter for deg som har mistet en som stod deg nær.

Her kan du lese mer om eksterne tilbud som kan være aktuelle for deg