Eksterne tilbud
– til deg som er etterlatt

Vardesenteret

Vardesenteret på Stavanger universitetssjukehus(SUS) er et tilbud til kreftpasienter og pårørende. Her kan du bare stikke innom eller delta på temasamlinger og forskjellige kurs og aktiviteter. Klikk her for mer informasjon.

Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Montebello-senteret har egne familiekurs for etterlatte. Kikk her for mer informasjon

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkene, frivillig organisasjon i Norge. Siden 2013 har Kreftforeningen hatt lokalkontor i Stavanger sentrum. Kreftforeningen har forskjellige aktuelle tilbud, både nasjonalt og lokalt. Klikk her for mer informasjon

Kreftkoordinator i kommunen

Det er flere kommuner i Rogaland som har egne kreftkoordinatorer. Kreftkoordinatoren gir råd og veiledning til kreftpasienter og pårørende og har oversikt over relevante tilbud i kommunen. Dette er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. Klikk her for mer informasjon

Støttegruppe Sandnes og omegn

Støttegruppa, Sandnes og omegn drives av kreftpasienter og pårørende som ønsker å være tilstede for hverandre. De arrangerer forskjellige aktiviteter og samler inn midler som gis videre som gaver til sykehus og sykehjem for å bedre hverdagen for kreftpasienter. Klikk her for mer informasjon.

Sorggruppe

Ny sorggruppe for unge voksne har oppstart høsten 2016

Mer informasjon kommer!