Et mangfold av tilbud
– til deg som er pårørende

Kreftsykdom berører mange sider ved livet

Hos oss møter du erfarne fagpersoner med tverrfaglig kompetanse til å møte deg.

Har du behov for samtale individuelt, som par, familie eller med andre som står deg nær, kan våre ansatte være der for deg.

Du trenger ingen henvisning og våre tjenester er gratis, men har du anledning setter vi pris på ditt medlemskap. Du kan bli medlem her

Ta kontakt med oss på
51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Individuell oppfølging

Vi er opptatt av å gi deg en tilpasset oppfølging ut fra dine behov som pårørende. Vi jobber ut i fra mangfoldet av problemstillinger og utfordringer man kan kjenne på når livet blir berørt av kreftsykdom.

Familiearbeid

Vi ser betydningen av å kunne gi familien et helhetlig tilbud, som ivaretar både små og store i den nye situasjonen dere står overfor. Vi har flere tilbud for dere: foreldreveiledning, familiesamtaler, samtaler med barn og ungdom, barnehage- og klassebesøk. Les mer om familiearbeid her

Parsamtaler

Kreft berører mange sider ved livet og påvirker ikke bare den som er syk, men også partner. Som par kan man reagere forskjellig på sykdommen og ha forskjellige behov når det gjelder bearbeiding og håndtering av situasjonen. Det å bli bevisst hverandres forskjeller og få innblikk i hverandres situasjon kan åpne opp for gode samtaler og skape økt forståelse og aksept for hverandres erfaringer og opplevelse. Du og din partner kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser som det tidligere har vært vanskelig å dele.

Rettighetstjeneste

Har du som pårørende spørsmål om dine rettigheter, økonomi og arbeidsforhold, kan du ta kontakt med våre sosionomer. Du kan få informasjon, råd og veiledning eller praktisk hjelp til utfylling av skjema og kontakt med hjelpeapparatet.

SJEKKLISTE FOR PÅRØRENDE

Langvarig sykdom i familien kan gi utfordringer i forhold til økonomi, arbeidsliv og praktiske forhold. Møtet med offentlige instanser og regelverk kan oppleves overveldende og du kan ha behov for hjelp til å finne frem i systemet.

Denne sjekklisten skal være til hjelp for deg som er pårørende. Her finner du relevant informasjon og aktuelle instanser det kan være nyttig å vite om i din situasjon. Sjekklisten er generell og ikke uttømmende, men kan være et utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine rettigheter og plikter blir ivaretatt. Sjekklistene kan benyttes på tvers av diagnoser og ulike fagmiljø.

Du finner sjekklisten for pårørende her: Sjekkliste for pårørende

Sexologisk rådgivning

Den seksuelle helsen berøres ved sykdom. Erfaring og forskning viser at kreft og kreftbehandling kan påvirke seksualfunksjonen og ha innvirkning på selvbilde og samliv. Dette kan være utfordrende, også for deg som partner. Mange partnere er usikre på hvordan de best kan anerkjenne og være til støtte for den som er syk. Som partner kan man også savne nærheten og seksualiteten man hadde. Kreftomsorg Rogaland tilbyr samtaler med sexolog for enkeltpersoner og par. Kreftomsorg Rogalands sexolog har også lang erfaring som kreftsykepleier og kan gi råd ved andre kreftrelaterte spørsmål.

Kurs og aktiviteter

Vi i Kreftomsorg Rogaland har flere aktiviteter til deg som er pårørende. Her finner du en oversikt over våre aktiviteter som kan være aktuelle for deg.
Klikk her for å lese mer. 

Eksterne tilbud

Det finnes flere organisasjoner og instanser som kan ha aktuelle tilbud og aktiviteter for deg som er pårørende.

Her kan du lese mer om eksterne tilbud som kan være aktuelle for deg