Eksterne tilbud
– til deg som har eller har hatt kreft

Nærland Rehabilitering

Det finnes et unikt tilbud for kreftrehabilitering ved LHL klinikkene, Nærland, på jæren i Rogaland.  Forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.  Klikk her for mer informasjon

Vardesenteret

Vardesenteret på Stavanger universitetssjukehus(SUS) er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende. Her kan du bare stikke innom eller delta på temasamlinger og forskjellige kurs og aktiviteter. Klikk her for mer informasjon.

Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Montebello-senteret har flere aktuelle kurs for deg som har eller har hatt kreft. Du kan velge mellom mestringskurs som har fokus på informasjon om kreft og kreftbehandling og forskjellige temakurs. Det er også et tilbud til pårørende på disse kursene. Kikk her for mer informasjon

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkene, frivillig organisasjon i Norge. Siden 2013 har Kreftforeningen hatt lokalkontor i Stavanger sentrum. Kreftforeningen har forskjellige aktuelle tilbud, både nasjonalt og lokalt. Klikk her for mer informasjon

Kreftkoordinator i kommunen

Det er flere kommuner i Rogaland som har egne kreftkoordinatorer. Kreftkoordinatoren gir råd og veiledning til kreftpasienter og pårørende og har oversikt over relevante tilbud i kommunen. Dette er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. Klikk her for mer informasjon

Støttegruppe, Sandnes og omegn

Støttegruppa, Sandnes og omegn drives av kreftpasienter og pårørende som ønsker å være tilstede for hverandre. De arrangerer forskjellige aktiviteter og samler inn midler som gis videre som gaver til sykehus og sykehjem for å bedre hverdagen for kreftpasienter. Klikk her for mer informasjon. 

Sandkassen

Sandkassen Jæren skal være et forum og et møtepunkt der kronisk syke skal få lov til å drømme seg vekk og glemme hverdagens utfordringer.
Klikk her for mer informasjon om Sandkassen

Pasientforeninger

Det finnes 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende. En likeperson er en som har erfaring med det å være kreftsyk eller pårørende, og som kan gi håp og hjelp til å takle en krevende situasjon. Likepersonsarbeidet består i hovedsak av besøkstjeneste, kontakttelefon og/eller selvhjelpsgrupper. Foreningene har i tillegg tilbud om faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser. Flere av foreningene har lokallag i Rogaland. For mer informasjon og kontaktopplysninger:

Barnekreftforeningenklikk her

Blodkreftforeningenklikk her

Brystkreftforeningen Rogalandklikk her

Carcinor – Nevroendokrin kreft(NET-kreft)klikk her

Føflekkreftforeningenklikk her

Gynkreftforeningenklikk her 

Hjernekreftforeningenklikk her

Lungekreftforeningenklikk her

Lymfekreftforeningenklikk her

Munn- og halskreft, Rogalandklikk her 

Norilco Rogaland
Nord Rogaland- Klikk her
Sør Rogaland – klikk her

Profo – Prostatakreftforeningen Nord
Nord Rogaland – klikk her 
Sør Rogaland – klikk her

Sarkomer klikk her

Ung Kreftklikk her