Møter du kreftberørte
i ditt arbeid/verv?

I Kreftomsorg Rogaland vektlegger vi og ser betydningen av tverrfaglig samarbeid, der vi sammen kan bidra til en bedre kreftomsorg i Rogaland. Hos oss møter du erfarne fagpersoner med tverrfaglig bakgrunn og tid til å bistå deg i faglige problemstillinger og situasjoner. Vi deltar gjerne i fellessamtaler eller på tverrfaglige møter i din kommune/ditt helseforetak. Vi tilbyr også veiledning, kurs og undervisning til bedrifter, ansatte i barnehage, skole og helsepersonell.

Det må påberegnes honorar for foredrag, undervisning og kursvirksomhet.

Fylkeslegen i Rogaland har vurdert og definert Kreftomsorg Rogalands tjenester som helsehjelp og vi er derfor underlagt helsepersonellovens regler om taushetsplikt, på lik linje som annet helsepersonell.

Ta kontakt med oss på  51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Ønsker du informasjon om våre tilbud til
Pasienter klikk herPårørende klikk herEtterlatte klikk her

Sterkere sammen!
For en bedre kreftomsorg i Rogaland

Råd og veiledning

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Samarbeid

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Kurs

Barnehagekurs:

Dette er et 3 timers kurs for ansatte i barnehager som skal bidra til å gi økt kompetanse og trygghet i møte med barn og foreldre i utfordrende livssituasjoner.

Kurset tar opp mange relevante og konkrete eksempler fra hverdagen i barnehagen. Det er rom for diskusjon og spørsmål. Det gis en innføring i aktuell litteratur  både for personalet men også litteratur rettet mot barn.

Se meg, trener!:

Kompetansepakken «Se meg, trener!» henvender seg til trenere og ledere i idrettslag og skal bidra til økt kompetanse og evne til å fange opp barn og unge som opplever utfordrende livssituasjoner.

Har du spørsmål eller ønsker å arrangere dette kurset, ta kontakt for mer informasjon.

Foredrag og undervisning

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Materiell

Glassdøren

I starten av historien kjenner ikke ungdommene hverandre, men de blir kjent gjennom Møteplassen som KOR arrangerer. Slik deler de hver sin historie og etterhvert oppstår et vennskap.

Glassdøren er et resultat av KORs ungdomsgruppe – UNG på Haugalandet. Ungdommene har selv skrevet manus, er skuespillere og har laget musikken. Filmen kan brukes i undervisning på skoler, sykehus, helsestasjoner og andre relevante sammenhenger. Filmen er produsert av Kreftomsorg Rogaland i samarbeid med Genesis film.

Dvd kan kjøpes i vår butikk og koster 200 kr pr.stk

Aktuelle lenker

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Bedriftsoppfølging