Oasen Storsenter arrangerte i hele oktober måned en synlighetskampanje for Kreftomsorg Rogaland. I slutten av måneden, 27-29. oktober la butikkene ned en fantastisk innsats for å selge oransje armbånd til inntekt for KOR. Sammen med innsamlingsbøsse fra utstillingen, SMS-aksjon, Oasen og samarbeidspartnere, ble det samlet inn hele 78.384 kroner! Tusen hjertelig takk for engasjementet og alt arbeidet dere har lagt inn for å støtte lokal kreftomsorg. Det er av stor betydning, og vil være med å hjelpe mange som lever med kreft.