Hvert år den 4. februar markerer Verdens Helseorgansisasjon (WHO) Verdens Kreftdag sammen med Den internasjonale unionen mot kreft (International Union Against Cancer). Formålet er å fokusere på ulike måter hvordan man kan arbeide i den globale kampen mot kreft.
På bakgrunn av samarbeid med Vardesenteret på SUS vil vi informere om årets markering av Verdens Kreftdag
Sted: Vardesenteret/ SUS
Tid: Onsdag 4.2. kl. 18:00 – 20:00.
Tema:  «Å leve med kreft»