Eksterne tilbud

NÆRLAND REHABILITERING

Det finnes et unikt tilbud for kreftrehabilitering ved LHL klinikkene, Nærland, på jæren i Rogaland.  Forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.  Klikk her for mer informasjon

VARDESENTERET

Vardesenteret på Stavanger universitetssjukehus(SUS) er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende. Her kan du bare stikke innom eller delta på temasamlinger og forskjellige kurs og aktiviteter. Klikk her for mer informasjon.

MONTEBELLOSENTERET

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Montebello-senteret har flere aktuelle kurs for deg som har eller har hatt kreft. Du kan velge mellom mestringskurs som har fokus på informasjon om kreft og kreftbehandling og forskjellige temakurs. Det er også et tilbud til pårørende på disse kursene. Kikk her for mer informasjon

KREFTFORENINGEN

Kreftforeningen er en landsdekkene, frivillig organisasjon i Norge. Siden 2013 har Kreftforeningen hatt lokalkontor i Stavanger sentrum. Kreftforeningen har forskjellige aktuelle tilbud, både nasjonalt og lokalt. Klikk her for mer informasjon

KREFTKOORDINATOR I KOMMUNEN

Det er flere kommuner i Rogaland som har egne kreftkoordinatorer. Kreftkoordinatoren gir råd og veiledning til kreftpasienter og pårørende og har oversikt over relevante tilbud i kommunen. Dette er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. Klikk her for mer informasjon

STØTTEGRUPPE, SANDNES OG OMEGN

Støttegruppa, Sandnes og omegn drives av kreftpasienter og pårørende som ønsker å være tilstede for hverandre. De arrangerer forskjellige aktiviteter og samler inn midler som gis videre som gaver til sykehus og sykehjem for å bedre hverdagen for kreftpasienter. Klikk her for mer informasjon. 

PÅRØRENDESENTERET

Pårørendesenteret tilbyr et lavterskeltilbud for pårørende bemannet av fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Tilbudet er uavhengig av diagnosen eller relasjonen man har til den syke. Klikk her for mer informasjon

SE MEG STASJONEN

Se meg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor. De skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6 til 18 år, og deres familier. Klikk her for mer informasjon

PASIENTFORENINGER

Det finnes 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende. En likeperson er en som har erfaring med det å være kreftsyk eller pårørende, og som kan gi håp og hjelp til å takle en krevende situasjon. Likepersonsarbeidet består i hovedsak av besøkstjeneste, kontakttelefon og/eller selvhjelpsgrupper. Foreningene har i tillegg tilbud om faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser. Flere av foreningene har lokallag i Rogaland. For mer informasjon og kontaktopplysninger:

Barnekreftforeningen – klikk her

Blodkreftforeningen – klikk her

Brystkreftforeningen Rogaland – klikk her

Carcinor – Nevroendokrin kreft(NET-kreft) – klikk her

Føflekkreftforeningen – klikk her

Gynkreftforeningen – klikk her 

Hjernekreftforeningen – klikk her

Lungekreftforeningen – klikk her

Lymfekreftforeningen – klikk her

Munn- og halskreft, Rogaland – klikk her 

Norilco Rogaland
Nord Rogaland- Klikk her
Sør Rogaland – klikk her

Profo – Prostatakreftforeningen Nord
Nord Rogaland – klikk her 
Sør Rogaland – klikk her

Sarkomer – klikk her

Ung Kreft – klikk her