Eksterne tilbud

Vardesenteret og Pusterommet Stavanger

.

Vardesenteret på Stavanger Universitetssykehus er et tilbud for alle som rammes av kreft. Her kan du ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene under og etter kreftbehandling, med kyndig veiledning og i trygge rammer.

Klikk på bildene for mer informasjon rundt tilbudet.

Vil du vite mer? Se www.vardesenteret.no eller ring 51 51 29 90 (det er nødvendig med påmelding på alle tilbud).

Kreftforeningen og lokalforeningene inviterer til #sammen på tur


Andre tilbud

Det finnes et unikt tilbud for kreftrehabilitering ved LHL klinikkene, Nærland, på jæren i Rogaland.  Forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.


Pårørendesenteret tilbyr et lavterskeltilbud for pårørende bemannet av fagpersoner med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Tilbudet er uavhengig av diagnosen eller relasjonen man har til den syke.


Kreftforeningen er en landsdekkene, frivillig organisasjon i Norge. Og jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. Siden 2013 har Kreftforeningen hatt lokalkontor i Stavanger sentrum. Kreftforeningen har forskjellige aktuelle tilbud, både nasjonalt og lokalt.PASIENTFORENINGER

Det finnes 14 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende. En likeperson er en som har erfaring med det å være kreftsyk eller pårørende, og som kan gi håp og hjelp til å takle en krevende situasjon. Likepersonsarbeidet består i hovedsak av besøkstjeneste, kontakttelefon og/eller selvhjelpsgrupper. Foreningene har i tillegg tilbud om faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser. Flere av foreningene har lokallag i Rogaland. For mer informasjon og kontaktopplysninger

Barnekreftforeningen – klikk her

Blodkreftforeningen – klikk her

Brystkreftforeningen Rogaland – klikk her

Carcinor – Nevroendokrin kreft(NET-kreft) – klikk her

Føflekkreftforeningen – klikk her

Gynkreftforeningen – klikk her

Hjernekreftforeningen – klikk her

Lungekreftforeningen – klikk her

Lymfekreftforeningen – klikk her

Munn- og halskreft, Rogaland – klikk her

Norilco Rogaland
Nord Rogaland- Klikk her
Sør Rogaland – klikk her

Profo – Prostatakreftforeningen– klikk her

Sarkomer – klikk her

Ung Kreft – klikk her