Rettighetstjeneste

Har du spørsmål om dine rettigheter, økonomi og arbeidsforhold i forbindelse med kreftsykdom, kan du ta kontakt med vår rettighetstjeneste. Vår sosionom kan bistå med informasjon, råd og veiledning i tillegg til praktisk bistand i kontakten med NAV og det øvrige hjelpeapparatet. 

Alvorlig og langvarig sykdom kan gi mange ringvirkninger for både kreftrammede, pårørende og etterlatte, med følger for arbeidsliv, økonomi og familieliv. Det kan bli en tilleggsbelastning for familien og den enkelte hvor møtet med offentlige instanser og regelverket rundt de ulike velferdsordningene kan oppleves overveldende. Man kan trenge hjelp til å finne frem i systemet for å sikre at en ivaretar egne rettigheter og plikter både under og etter et sykdomsforløp.

.

Sjekkliste for pasienter

Denne sjekklisten skal være til hjelp for deg som lever med langvarig sykdom, uavhengig diagnose. Her finner du relevant informasjon og aktuelle instanser det kan være nyttig å vite om i din situasjon. Sjekklisten er generell og ikke uttømmende, men kan være et utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine rettigheter og plikter som pasient blir ivaretatt.

.

Sjekkliste for pårørende

Denne sjekklisten skal være til hjelp for deg som er pårørende. Her finner du relevant informasjon og aktuelle instanser det kan være nyttig å vite om i din situasjon. Sjekklisten er generell og ikke uttømmende, men kan være et utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Sjekkliste for etterlatte

Det er mange ting som skal ordnes etter dødsfall. Sjekklisten skal være til hjelp for deg som har mistet en av dine nærmeste. Her har vi forsøkt samle relevant informasjon og aktuelle instanser det kan være nyttig å vite om i din situasjon. Listen er generell og ikke uttømmende, men kan være et nyttig utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine/deres rettigheter blir ivaretatt.