Bedriftsmedlemskap

Vi er stolte av å bidra til FNs bærekraftsmål nummer 3, som er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

1 av 3 opplever å få en kreftdiagnose, og Rogaland er et av de fylkene som er hardest rammet med flest nye krefttilfeller hvert år. Mange står i arbeid når krisen er et faktum. 

Arbeidsplassen er en viktig arena i den enkeltes liv, også når en blir berørt av krise. I større virksomheter, er det mest sannsynlig noen ansatte som er rammet enten direkte eller indirekte av kreft. Det kan være den ansatte selv, ektefelle, barn, søsken eller foreldre. Det å få en kreftdiagnose kan skape stor usikkerhet, både hos den som er syk og hos de som står nær. Kollegaer kan bli usikre på hvordan de skal forholde seg til den som opplever kreft. Ledere og HR kan bli usikre knyttet til oppfølging og ivaretakelse av medarbeidere. 

.

.

Hvilken strategi har din arbeidsplass for å ivareta kreftsyke, pårørende og etterlatte ansatte? 

Hvordan kan man trygge miljøet, og den enkelte i dens rolle som kollega, leder eller HR?

.

.

Som bedriftsmedlem i Kreftomsorg Rogaland får dere følgende 3 tilbud:

  • Vi tilbyr psykososial oppfølging av den ansatte, og den ansattes familie og pårørende
  • Vi tilbyr råd og veiledning om rettigheter overfor NAV og offentlige instanser
  • Vi tilbyr kurs og informasjon til kolleger, ledelse og HR

.

PRIS

3 kr pr ansatt pr måned.
Minstepris: 3 000 kr

Medlemskapet løper årlig, med faktura i februar hvert år. Det er ikke bindingstid, så det kan avsluttes når dere ønsker det selv.

Medlemskapet er momsfritt og man får fradrag på skattepliktig inntekt inntil 50.000kr

Ønsker du et bedriftsmedlemskap til din bedrift? Fyll gjerne ut kontaktskjemaet under eller kontakt helene@kreftomsorg.no