Bedriftsmedlemskap

Vi er stolte av å bidra til FNs bærekraftsmål nummer 3, som er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

1 av 3 opplever å få en kreftdiagnose, og Rogaland er et av de fylkene som er hardest rammet med flest nye krefttilfeller hvert år. Mange står i arbeid når krisen er et faktum. 

.

Hvilken strategi har din arbeidsplass for å ivareta kreftsyke, pårørende og etterlatte ansatte? 

.

Som bedriftsmedlem i Kreftomsorg Rogaland får dere følgende 3 tilbud:

  • Vi tilbyr psykososial oppfølging av den ansatte, og den ansattes familie og pårørende
  • Vi tilbyr råd og veiledning om rettigheter overfor NAV og offentlige instanser
  • Vi tilbyr kurs og informasjon til kolleger, ledelse og HR

.

PRIS

Minstepris 3 000 kr årlig

  • Medlemskapet er momsfritt og man får fradrag på skattepliktig inntekt inntil 25.000kr
  • Medlemskapet løper årlig, med faktura i februar hvert år
  • Medlemskapet har ikke bindingstid, så det kan avsluttes når dere ønsker det selv

.

Ønsker du et bedriftsmedlemskap til din bedrift? Fyll gjerne ut kontaktskjemaet under eller kontakt elise@kreftomsorg.no