Støtt oss

1 av 3 opplever å få en kreftdiagnose, og Rogaland er et av de fylkene som er hardest rammet med flest nye krefttilfeller hvert år. 

Kreftomsorg Rogaland har kontor i Stavanger, på Bryne og på Haugalandet, og skal gjennom vårt mangfold av tilbud og tjenester ivareta innbyggerne i hele Rogaland. 

Hvordan støtte Kreftomsorg Rogaland?

Du kan bli en del av det unike spleiselaget som står sammen for en bedre kreftomsorg i Rogaland gjennom:

Rett til skattefradrag

Husk at du må oppgi ditt fødselsnummer for å få rett til skattefradrag for gaver over kr. 500,- Send dette til post@kreftomsorg.no.

Hvorfor støtte Kreftomsorg Rogaland?

Kreftomsorg Rogaland er et resultat av et lokalt spleiselag, der driften i hovedsak sikres gjennom innsamlede midler. Vi trenger derfor din hjelp for å kunne eksistere og fortsette vårt arbeid med å hjelpe flere.

Hva støtter du? – Et mangfold av tilbud:

  • Individuelle samtaler
  • Parsamtaler
  • Familiearbeid
  • Sexologtjeneste
  • Rettighetstjeneste
  • Samtalegrupper
  • Kurs
  • Undervisning
  • Treningstilbud
  • Sosiale aktiviteter

Hvert eneste bidrag gjør en forskjell – takk for din støtte!

StorBlomst

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Et unikt, lokalt spleiselag for en bedre kreftomsorg i Rogaland

Støttespillere

Bedriftsmedlemmer