Logo_liggende_15

Er du kreftrammet, pårørende eller etterlatt? Hos oss møter du erfarne fagpersoner med tid og kompetanse til å møte deg i den situasjonen du er i akkurat nå.

Du trenger ingen henvisning og våre tjenester er gratis.

Kreftomsorg Rogaland tilbyr både aktiviteter, trening og kurs til deg som er berørt av kreft. Vi tilbyr blant annet møteplass for barn og unge, yoga og pilates, og parkurs

Våre tjenester er gratis, men vi setter pris på ditt medlemskap. Kreftomsorg Rogaland er en ideell organisasjon hvor driften er basert på innsamlede midler. 

Aktuelt

2W9A7120 kopi

AART HUURNINK

Kristin m. familie

KRISTIN GRIBBESTAD

Bjørg Tysdal Moe

BJØRG TYSDAL MOE

StorBlomst

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Et unikt, lokalt spleiselag for en bedre kreftomsorg i Rogaland

Bedriftsmedlemmer

Støttespillere