Ung i Vest

Ung i Vest

Ung i Vest er et tilbud for deg mellom 13-20 år som er berørt av kreft, enten gjennom din egen sykdom, for deg som er pårørende eller har mistet en som stod deg nær. Vi møtes ca. en gang hver måned. Her får dere mulighet til å møte andre ungdom i lignende situasjon, hvor setningen “jeg forstår hvordan du har det” betyr noe helt eget. Vi samles til gode samtaler med rom for mye latter og alvor og et hyggelig måltid, hvor fokuset er livsmestring. 

For mer informasjon og påmelding (både for Ung i Vest i nord-fylket og sør-fylket), ta kontakt på post@kreftomsorg.no, eller telefon +47 51 56 79 90.

.