Møteplass for barn

Møteplass for barn i sør-fylket

Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft. Målgruppen er barn og unge mellom 3-16 år som er kreftsyke selv, har foresatt eller søsken som er kreftsyke eller som har mistet foresatt eller søsken i kreft. Møteplassen skal gi gode opplevelser for hele familien. Det er også et treffpunkt der man møter andre i samme situasjon. Vi arrangerer aktiviteter gjennom gode samarbeidspartnere, og kan tilby et spennende og variert program gjennom året, med blant annet besøk i Kongeparken, aktivitetsdager og kulturelle opplevelser.

Informasjon om de ulike aktivitetene blir sendt på mail til de som har meldt sin interesse om å delta på møteplassene. De vil da få mulighet til å melde interesse for deltakelse på arrangementene. På grunn av stor pågang vil plassene bli fordelt i forkant av hver enkelt arrangement.

Arrangementene er forbeholdt medlem av Kreftomsorg Rogaland. Er du ikke medlem, meld deg inn her.

For informasjon og påmelding, ta kontakt med post@kreftomsorg.no

.

Møteplass for barn i nord-fylket

Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft, enten som kreftsyke, pårørende eller etterlatte. For barn som opplever at noen blir rammet av kreft, kan det være fint å møte andre barn i lignende livssituasjon. En torsdag i måneden arrangeres en møteplass for barn i alderen 4-12 år, som har foreldre eller søsken med kreft, eller har mistet i kreft. Tilbudet gjelder også kreftsyke barn.

På Snurrevarden Gård legges det til rette for kjekke aktiviteter hvor samspillet med dyrene er en viktig del av opplevelsen. I tillegg har vi samtaler med barna i grupper hvor ulike tema blir tatt opp. To familieterapeuter har ansvar for disse gruppene. Det er også lagt til rette for at foreldrene kan samles for å dele erfaringer. Hver samling avsluttes med kveldsmat for barna. 

For informasjon og påmelding, ta kontakt med post@kreftomsorg.no, eller malfrid@kreftomsorg.no